Archive: gif

Učenie sa na maturitu


Študent cez akademický týždeň.
Akademický týždeň: mám čas. Deň pred skúškou: No do... Zábavné obrázky, študentský život

Študent deň pred maturitou.

Akademický týždeň: mám čas. Deň pred skúškou: No do... Zábavné obrázky, študentský život

Typický výraz študenta, keď spraví skúšku z matiky

Nefalšovaná radosť po úspešnom absolvovaní skúšky z matematiky. Zábavné obrázky, študentský život

Back to Top